Vodka Absolut

Trago: $12.600Media Botella: $66.000Botella: $110.000