Vodka Absolut

Trago: $13.100Media Botella: $69.000Botella: $114.500